آیین نامه ثبت نام

شیوه نامه  پیش ثبت نام و ثبت نام قطعی

مجموعه مـدارس سـمـر و سـام

سـال تحصیلی 99-98

 
 

دانش آموزان حاضر در پیش دبستان و دبستان:

پس از بررسی شورای آموزشی- انضباطی و در صورت احراز شرایط لازم، دعوت نامه کتبی مبنی بر ثبت نام قطعی به اولیای محترم ارایه می گردد و اولیای گرامی باید در زمان تعیین شده نسبت به انجام ثبت نام قطعی اقدام نمایند. در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر، دبستان از متقاضیان جدید جایگزین خواهد نمود.

 دانش آموزان ورودی جدید (پیش دبستان پایه اول تا ششم):

مدارس سمر و سام از بین دانش آموزان مستعد برای پایه های پیش دبستان تا ششم، تعداد محدودی را که واجد شرایط هستند از طریق آزمون ورودی و مصاحبه با دانش آموزان و والدین انتخاب می نماید.

 شرایط متقاضیان:

- کسب بالاترین سطح در ارزشیابی توصیفی در تمام دروس (خیلی خوب) در نوبت اول سال تحصیلی جاری

 

  

 

 

  زمـان ثـبـت نـام:

دانش آموزان حاضر در پیش دبستان و دبستان:

لغایت 20 فروردین ماه 1398

زمان شروع پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی جدید (پایه ی اول تا ششم): 97/12/1

زمان شروع ثبت نام دانش آموزان ورودی جدید (پیش دبستان): 97/12/1

پایان ثبت نام: در صورت تکمیل ظرفیت هر کلاس و هر پایه از پذیرش دانش آموزان معذوریم.

 

 - توضیحات ضروری:

- دانش آموزان ورودی به پایه اول (متولدین نیمه دوم 91 و نیمه اول 92 ) و دانش آموزان ورودی به پیش دبستان (متولدین نیمه دوم 92 و نیمه اول 93) از طریق مصاحبه ی حضوری با دانش آموز و  پرسش های شفاهی و فعالیت های کتبی ( بر اساس تست وکسلر) انجام می گردد.

- سؤالات برای دانش آموزان ورودی به پایه ی دوم تا ششم در سطح آموخته های درسی از دروس بخوانیم و بنویسیم، ریاضی و علوم و هوش به صورت تستی و تشریحی می باشد.

- تعداد دانش آموزان درهرکلاس برای سال تحصیلی 99-98 حداکثر 20 نفر تعیین شده است.

- ساعت تعطیلی مدرسه 13:35 می باشد.

- ساعت آموزشی مدرسه مانند سال قبل 35 جلسه در هفته می باشد.

- والدین گرامی می توانند با بهره مندی از زنگ تکلیف (14 تا 15) و افتراسکول (15 تا 16:30) فرزندشان را به مدرسه بسپارند. (بدیهی است شهریه این خدمات جدای از شهریه مدرسه محاسبه می شود.)

- دانش آموزان در زنگ تفریح دوم، از میان وعده استفاده خواهند نمود. (هزینه روی شهریه محاسبه شده است.)

 

مدیریت مجموعه مدارس سمر و سام

                 

 ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام
 
     
 
نقشه سایت