معرفی دبستان دخترانه سمر زندگی
 
 
 
ســمـر و ســـام = زنـدگـی و فـرزانـگـی
 
پیش دبستان و دبستان غیر دولتی سـمـر؛  در دو طبقه دارای 11 باب کلاس درس که کلیه کلاس ها مجهز به کمد مخصوص دانش آموزان بوده تا از حمل وسایل سنگین غیر ضروری جلوگیری شود.
همچنین کلاس ها هوشمند بوده و مجهز به کامپیوتر، ویدئو پروژکتور و تخته هوشمند است. همچنین این واحد آموزشی دارای کتابخانه، آزمایشگاه برای درس علوم و سالن ناهارخوری می باشد.
حیاط مدرسه دارای چمن مصنوعی بوده تا دانش آموزان بتوانند در زمان تفریح به بهترین شکل به استراحت و تفریح بپردازند.
 
 
     
 
نقشه سایت